Ochrana osobních údajů


Podmínky ochrany osobních údajů

 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Pokud jste naším zákazníkem, návštěvníkem webu či odběratelem novinek a svěřujete nám osobní údaje – jsme to právě my, kdo jsme zodpovědní za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu osobních údajů (dále jen „GDPR“) je Gapro Tex s.r.o.,  IČO 06257135, DIČ CZ06257135 se sídlem U potoka 169, 251 62  Mukařov –Srbín (dále jen „správce“)

 

 1. Kontaktní údaje správce:

 

 • Adresa:               U potoka 169, 251 62  Mukařov – Srbín
 • Email:                   info@bybella.cz
 • Telefon:              724 655 770

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a  nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Osobní údaje, které zpracováváme: jméno a příjmení, adresu, email, telefon, IP adresu a údaje pro provedení plateb.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 • plnění smlouvy a dodání zboží mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 

2.Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit 
 • vedení účetnictví

 

IV. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé)

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé) obdrží jen ty osobní informace, které nezbytně potřebují k plnění smluvně dané činnosti.

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby a společnosti:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a to:
  • Zásilkovna s.r.o.
  • Česká pošta s.p.
  • Geis Parcel CZ s.r.o.
  • GoPay s.r.o.
  • zajišťující služby provozování e-shopu ANT Studio s.r.o.  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
  • zajišťující marketingové služby  Google, Google Analytics,  Facebook
  • účetní firma Kateřina Chaloupková
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním zálohy.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

IX. Mlčenlivost

 Dovolujeme si Vás ujistit, že Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

OSOBNÍ PŘÍSTUPVytváříme si s našimi zákazníky přátelský vzta
 
Doprava zdarmaNakupte nad 2 700 Kč a máte dopravu zdarma