Reklamační řád


Kupující je povinen objednané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodejce o zjištěných závadách.

Oznámení o zjištěných závadách musí kupující učinit písemně na email: info@bybella.cz ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí uvést zjištěné vady – o jaké vady se jedná a jak se projevují.  Lze zaslat formou zprávy do emailu nebo je možné stáhnout formulář ZDE.

Po zaslání reklamace vyzve prodávající kupujícího k zaslání zboží na adresu:
Gapro Tex s.r.o.
U potoka 169
251 62  Mukařov

Zboží zaslané na dobírku nebude převzato od přepravní služby, platba za vrácené zboží bude provedena v souladu s obchodními podmínkami – nejpozději do 14 dnů na účet.
Metráž je připravována zákazníkovi na míru, lze tedy reklamovat vady tisku, dírky v látce, záměnu druhu či jiné množství, nelze reklamovat odstín látky, velikost vzoru apod.  K této reklamaci, prosíme, přiložit fotografii vady.
Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce povinen zkontrolovat, zda je obal nepoškozený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. V tom případě je nutné sepsat s přepravcem protokol o škodě a zásilku odmítnout nebo zapsat poškození do přepravního listu, zásilku rozbalit a pořídit fotografické dokumenty včetně obalu, následně zaslat zprávu o škodě na email info@bybella.cz formou zprávy nebo ve formuláři, který je možné stáhnout ZDE.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem souhlasí s převzetím a tím stvrzuje, že je dodané zboží nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimkou je mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo zjevné. Je nutné do 3 dnů zaslat oznámení o poškození na email info@bybella.cz formou zprávy nebo ve formuláři, který je možné stáhnout ZDE.

Záruka se nevztahuje za vady způsobené opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím a údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození ze strany zákazníka.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněna neodmítl převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

OSOBNÍ PŘÍSTUPVytváříme si s našimi zákazníky přátelský vzta
 
Doprava zdarmaNakupte nad 2 700 Kč a máte dopravu zdarma